Architekti rodinného bohatství

Úspěch spojuje

ONE FAMILY OFFICE představuje unikátní ekosystém, na který vedle jeho zakladatelů spoléhají spřízněné bonitní rodiny a jednotlivci. Postupně cca 15 let budovaný koncept poradenských služeb reaguje na individuální potřeby a vytváří prostředí pro sdílení znalostí, know-how a informací o investičních zkušenostech či příležitostech a další prohlubování obchodní spolupráce…

Našim obchodním partnerům pomáháme zajistit komplexní servis pro správu soukromého i podnikatelského majetku, jeho ochranu a zhodnocení, správu rizik, právní a daňové poradenství, fiduciární a trustové služby – vše k nadačním, svěřenským, investičním nebo jiným strukturám držby majetku, a to včetně významné nadstavby v podobě služeb zdravotní, bezpečnostní a mediální concierge nebo ochrany dobrého jména. Máme zastoupení v České republice, na Slovensku i na celém světě.

S hlubokými znalostmi evropského i světového trhu zastřešujeme potřeby s globálním dosahem pomocí lokální expertizy. Jsme partnerem, který umí efektivně navigovat nejen ve složitém světě financí.

Servis ONE FAMILY OFFICE je založen na komplexních poradenských službách pro bonitní rodiny a jednotlivce s celkovým disponibilním majetkem od 10 mil. USD (komplexní služby), nicméně jednotlivé koinvestiční příležitosti ONE FAMILY OFFICE přináší i pro partnery s disponibilním majetkem od 1 mil. USD anebo i top manažery s příjmem od 200 tis. USD ročně, či jiné investory s pravidelným silným ročním cashflow.

ONE FAMILY OFFICE v roce 2024 přijímá ke spolupráci další bonitní rodiny a jednotlivce. V případě zájmu o spolupráci s multi family office v oblasti služeb ochrany a správy majetku, concierge či společných investic se obraťte na některého z partnerů.

ONE FAMILY OFFICE – Pevný základ pro další úspěch

  • Komplexní a globální poradenské služby s maximálním klientským komfortem
  • Unikátní ekosystém pro ochranu a správu majetku založený na spojení úspěšných rodin, jednotlivců a partnerů ONE FAMILY OFFICE umožňující přístup ke špičkovému servisu v oblasti právní ochrany, daňového a účetního poradenství, péče o zdraví, osobní bezpečnosti či ochrany dobrého jména či přístupu k reputabilním investičním příležitostem
  • Přístup k exkluzivnímu a expertnímu know-how předních investičních odborníků s rozsáhlými zkušenostmi z mezinárodního investičního prostředí
  • Spolupracující tým 15 zkušených investičních profesionálů včetně 4 equity partnerů a spolupracující tým skupiny pro privátní klienty advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS čítající cca 50 právních, daňových a účetních poradců
  • Sdružený majetek zakladatelů, partnerů a omezeného okruhu obchodních přátel, kteří se podílí na platformě ONE FAMILY OFFICE, dosahoval k 1. 1. 2024 hodnoty 7,5 mld. Kč
  • Kanceláře v Praze, Brně a Bratislavě, a také přímé zastoupení v Dubaji, Frankfurtu a Londýně s plánovaným rozšířením do Curychu.
  • Prostředí pro otevřené a efektivní sdílení znalostí, know-how, investičních zkušeností či příležitostí a další prohlubování obchodní spolupráce

Služby

Mezinárodní dosah

Přístup

Zakládáme si na pevných hodnotových pilířích, jako jsou strategické uvažování, individuální přístup, špičkový tým a budování dlouhodobých partnerství. Inspirací pro založení ONE FAMILY OFFICE byly zejména zásady Warrena Buffetta a Charlieho Mungera ze společnosti Berkshire Hathaway, kteří jsou považováni za nejlepší investory od 2. světové války. Koncept vychází i z principů a osobnosti Davida Swensena, zakladatele univerzitního investičního modelu („Endowment modelu“). Pod jeho téměř 40letým vedením dosahoval univerzitní fond Yale zcela mimořádných výsledků. Jsme totiž přesvědčení, že úspěch není pouze o krátkodobých ziscích, ale i o vizi, trpělivosti a důrazu na hodnoty a etiku.

Strategické uvažování

sledování mezinárodních trendů

upevňování pozice (intelektuálního) lídra a další rozvoj

strategické uvažování a efektivní řízení

sledování mezinárodních trendů

nejmodernější know-how a technologie

upevňování pozice (intelektuálního) lídra a další rozvoj

Dlouhodobé partnerství

individuální přístup a nadstandardní podpora

komplexní služby s vysokou přidanou hodnotou

oboustranně výhodná strategická partnerství

individuální přístup a nadstandardní podpora

vzájemný respekt, důvěra a loajalita

komplexní služby s vysokou přidanou hodnotou

Špičkoví odborníci

lidé jako nejcennější aktivum         

stabilní, loajální a výkonný tým

specializovaní špičkoví odborníci s mezinárodními zkušenostmi

lidé jako nejcennější aktivum

podpora kariérního růstu a diverzity

stabilní, loajální a výkonný tým

Společenská odpovědnost a udržitelnost

udržitelnost, spolehlivost a etika

vynikající renomé a ekonomická stabilita

odpovědnost lídra trhu vůči celé společnosti

udržitelnost, spolehlivost a etika

profesionální řízení rizik

vynikající renomé a ekonomická stabilita

Tým

Prostřednictvím společnosti zřízené pro účely správy soukromého kapitálu vydělaného působením v advokacii jsou společníci advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS akcionáři ONE FAMILY OFFICE. Skupina HAVEL & PARTNERS se všemi svými advokáty, poradci a zaměstnanci je zároveň dodavatelem právních a dalších poradenských služeb pro ONE FAMILY OFFICE na základě smlouvy o poskytování právních a dalších odborných služeb. Na webu ONE FAMILY OFFICE jsou tedy uvedeni i klíčoví profesionálové z HAVEL & PARTNERS, kteří jsou zodpovědní za příslušné oblasti poradenství.

Kolegové z poradenského týmu také kromě advokacie dříve působili na vysokých pozicích mimo jiné i v právních týmech PPF, Penty či Fincentra. ONE FAMILY OFFICE je unikátní v tom, že v něm působí jako v jediném multi family office ve střední a východní Evropě hned několik seniorních profesionálů, kteří byli dlouhodobě zvyklí spolupracovat či pracovat s dolarovými miliardáři – kromě řídícího partnera Jaroslava Havla i Kateřina Zychová, Peter Bálint, Daniel Drahotský, Jakub Vrbovský, Michal Kľučár, Petr Dohnal a Jaroslav Baier.
Partneři

havel-pozadi

Partner

balint-peter-pozadi-2

Partner
Dubaj a Slovensko

Správa majetkového portfolia a investice

Associated Partner
Slovensko

Associated Partner

Senior Wealth Adviser

Portfolio Manager

Strategic Partners Relations Manager

Senior Wealth Manager

Partner

Partner
Dubaj a Slovensko

Associated Partner
Slovensko

Senior Wealth Adviser

Portfolio Manager

Client Relationship Manager

Senior Wealth Manager

Poradenství a správa majetku

Associated Partner
Slovensko

Associated Partner

Associated Partner
Morava

Associated Partner

Associated Partner

Associated Partner

Veronika Dvořáková

Associated Partner Key Family Values Protection

Associated Tax Partner

Associated Partner Inheritance Law

Head of Accounting

Managing Associate Family Law

Associate
Morava

Managing Associate

Senior Associate

Senior Associate

Head of Concierge & Business Development

Executive Assistant
Slovensko

Relationship Manager

Operational Manager

Fiduciary Services Manager

Chief Operations Officer

Senior Wealth Planning Expert
Slovensko

Partner

Associated Partner
Slovensko

Executive Assistant
Slovensko

Senior Wealth Planning Expert
Slovensko

Associated Partner
Morava

Associate
Morava

Associated Partner
Slovensko

Associated Partner

Associated Partner

Associated Partner

Associated Partner

Veronika Dvořáková

Associated Partner Key Family Values Protection

Associated Tax Partner

Associated Partner Inheritance Law

Head of Accounting

Managing Associate Family Law

Associate
Morava

Managing Associate

Senior Associate

Senior Associate

Head of Concierge & Business Development

Relationship manager

Operational Manager

Fiduciary Services Manager

Advisory Board

Advisory Board (tzv. „rada chytrých a vlivných“) je zcela neformálním volným sdružením vysoce respektovaných osobností z oblasti investic a businessu. Skládá se v první řadě z 12–15 oficiálních členů uvedených na webu ONE FAMILY OFFICE, a dále z další skupiny cca 20 příležitostných spolupracovníků. Typický člen rady je všeobecně respektovaná osoba českého anebo slovenského byznysu s vynikajícím renomé i kontakty, a zároveň bonitní investor/ka, který/á má rozsáhlé zkušenosti se správou vlastního či i cizího majetku. Členové rady zastupují všechny podnikatelské generace. Někteří z nich již nástupnictví a mezigenerační výměnu ve svých rodinách úspěšně vyřešili.

Díky věkové rozmanitosti a dlouhodobým zahr. zkušenostem nabízí rada ucelený pohled na klíčová témata rodinné kanceláře. Skládá se zejména z elitních bankéřů, nemovitostních poradců a investorů, významných poradců v oblasti professional services, investorů a manažerů v oblasti IT, VC, e-commerce a tzv. „nové ekonomiky“, poradců nejbohatších podnikatelských rodin, ale i poradců církví, šlechty a veřejných institucí. Jsou zde členové s mimořádnými zkušenostmi z investičních společností a fondů v ČR, SR i v zahraničí. Několik členů má silnou vazbu v americké ekonomice – jak k Wall Street i k Silicon Valley.

Rada je unikátním uskupením intelektuální a vztahové elity – věříme, že v ČR a SR nemá obdobu. Jedná se o klienty a obchodní přátele Jaroslava Havla a poradenské skupiny HAVEL & PARTNERS a nyní i ONE FAMILY OFFICE, kteří representují unikátní odbornost a vynikající vztahy na podstatnou část byznysové komunity ČR a SR, jejichž expertizu uznáváme a využíváme při výběru a prověřování obchodních partnerů i investic.

Projekt ONE FAMILY OFFICE tak budou obohacovat respektovaní zástupci podnikatelů, investorů a vysoce postavených manažerů, kteří mají dlouhodobý zájem s námi rozvíjet business, vyměňovat si investiční nápady a příležitosti, koinvestovat, inspirovat se navzájem a dobrovolně a nezávazně se v individuálních případech podílet na vyhodnocování námi identifikovaných investičních příležitostí anebo i celkové makroekonomické situace na trhu. Cílem této neformální platformy je nejen komunikovat zkušenosti a odborné know-how, ale i sdílet a dále rozvíjet intelektuální, vztahový a finanční kapitál v rámci skupiny ONE FAMILY OFFICE a jejích obchodních partnerů.

Členové Advisory Boardu přispívají svými radami k vytváření unikátního byznysového ekosystému, jež je založen na neustálém odborném růstu, rozvoji, studiu nových zdrojů, poznatků a vzájemné výměně těchto informací, práci na sobě samém, jakož i produktech a příležitostech pro obchodní partnery ONE FAMILY OFFICE. Tento neformální klub takto může být společně s ONE FAMILY OFFICE aktivní v investicích přesahujících finanční, znalostní či vztahové schopnosti jednotlivců v něm neformálně sdružených. Členové rady jsou typicky lidé s majetkem 5 až 50 mil. EUR, kteří z různých důvodů nemají ambici mít svoji vlastní investiční skupinu či family office.

Členové Advisory Board
Aktuality

Kanceláře

*příprava na otevření v roce 2024

Kontakt

Barbora Vávrová

Head of Concierge & Business Development

ONE FAMILY OFFICE

Naši klienti

Rodiny a privátní klienti

Rodinné firmy

Rodinné kanceláře

Církevní právnické osoby

Šlechtické rody

Naši partneři

© Copyright One Family Office a. s.

Přejít nahoru