havel-pozadi

Jaroslav Havel

Partner

Jaroslav je hlavním partnerem a investorem ONE FAMILY OFFICE. Je spoluzakladatel a řídící partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, která je s více než 320 právníky a daňovými poradci největší nezávislou právní firmou ve střední Evropě a poskytuje nejkomplexnější právní a daňové služby na trhu více než 3000 klientům, mj. cca 300 vysoce bonitním českým a slovenským rodinám.

Jaroslav se věnuje komplexnímu poradenství v oblasti rozvoje a strategického řízení rodinných a jiných nejvýznamnějších českých a slovenských soukromě vlastněných firem, zejména plánování následnictví, a správě a ochraně majetku a investic. V těchto oblastech dlouhodobě sleduje světové trendy a implementuje je na český a slovenský trh profesionálních služeb.

Zaměřuje se také na rozvíjení vztahů s nejvýznamnějšími klienty kanceláře a strategickými obchodními partnery v ČR, na Slovensku i v zahraničí. Díky svým dlouholetým zkušenostem, renomé, mimořádnému pracovnímu nasazení, včetně jedinečných kontaktů v právnických a podnikatelských kruzích v ČR a na Slovensku, je vyhledáván špičkovými českými i slovenskými podnikateli, investory a manažery.

Jaroslav je dále hlavním akcionářem mediální skupiny Premium Media Group a její spřízněné PR agentury SuccessStory; mediální skupina i agentura se věnují primárně tématice investic a zájmů nejbonitnější klientely, cca 50 tisíc lidí v ČR a SR, typicky označované jako dolaroví milionáři. Je také akcionářem a investorem řady dalších společností a projektů (nemovitosti, private equity a venture capital). Celkově jeho aktivity generují tržby cca 2 mld. Kč a EBITDA cca 500 mil. Kč.

© Copyright One Family Office a. s.

Přejít nahoru