Arbitrace a mediace

Zásadní téma pro správu, udržování a zhodnocování privátního (zejména rodinného) majetku představují vnitřní rodinné a dědické spory, kterým nelze někdy zabránit ani s vynaložením veškerého úsilí. Lze ale předejít tomu, aby se spor stal veřejně známým a probíraným tématem, či jej řešil soud. Naši obchodní partneři tak mohu využít zkušeného, nezávislého a diskrétního rodinného arbitra nebo mediátora, který může pomoci při odblokování někdy dlouholetých příkoří či předsudků a nalezení spravedlivého nastavení pravidel.

© Copyright One Family Office a. s.

Přejít nahoru