ONE FAMILY OFFICE prichádza s novou dimenziou správy majetku


Zdroj: Trend Prime

Priniesť novú dimenziu do sveta správy a ochrany majetku pre bonitné rodiny a jednotlivcov – to je cieľ, s ktorým vstúpil na trh inovatívny ONE FAMILY OFFICE. Počtom senior profesionálov ide o najväčší a najmodernejší multi-family office v strednej Európe, ktorý vznikol v spolupráci s advokátskou kanceláriou Havel & Partners. Zabezpečuje komplexné poradenské služby s medzinárodným presahom a maximálnym klientskym komfortom. Zároveň chce predstaviť príležitosti, ktoré doteraz na Slovensku nie sú dostupné. Podrobnejšie ich v rozhovore opísali partneri platformy ONE FAMILY OFFICE Jaroslav Havel a Peter Bálint.

KEDY SA OBJAVILA MYŠLIENKA NA VZNIK PLATFORMY ONE FAMILY OFFICE?

 

Jaroslav Havel (JH): Keď človek dosiahne úspech v podnikaní a podarí sa mu vybudovať určitý objem majetku, prichádza otázka, ako ho efektívne spravovať, aby nestrácal hodnotu a ďalej sa rozvíjal. Riešili sme ju aj my v advokátskej kancelárii Havel & Partners. Náš tím pre privátnych klientov sa právno-daňovému poradenstvu pre bonitné rodiny a jednotlivcov venuje dlhodobo. Služby pre najnáročnejšiu klientelu sme budovali od roku 2008, v oblasti investícií od roku 2012 a concierge postupne od roku 2016. Už v roku 2012 sme vytvorili efektívny systém pre komplexnú správu, ochranu a finančné riadenie vlastných aktív vybudovaných vďaka nášmu pôsobeniu v advokácii. Teraz sme po viac ako desiatich rokoch našim klientom a obchodným priateľom umožnili stať sa jeho rovnocennou súčasťou a na partnerskom princípe využívať výhody nášho multi-family officeu. Združený majetok zakladateľov, partnerov a obmedzeného okruhu obchodných priateľov, ktorí sa na platforme ONE FAMILY OFFICE podieľajú, dosahoval na začiatku roka 2024 hodnotu 350 miliónov dolárov.  

Peter Bálint (PB): ONE FAMILY OFFICE umožňuje nielen delenie sa o skúsenosti a investičné príležitosti na klubovom princípe, ale aj participáciu na spoločných projektoch a užšie prepojenie zúčastnených rodín. Vytvorili sme unikátny ekosystém, vďaka ktorému s maximálnym klientskym komfortom poskytujeme výnimočný servis a zabezpečenie aj zhodnotenie majetku. ONE FAMILY OFFICE je jedinečný v tom, že v ňom pôsobí ako v jedinom multi-family office v strednej a vo východnej Európe hneď osem senior profesionálov, ktorí boli dlhodobo zvyknutí spolupracovať s dolárovými miliardármi. 

AKÉ SLUŽBY DOKÁŽETE PONÚKNUŤ? 

 

JH: S ONE FAMILY OFFICE zabezpečujeme komplexné služby štruktúrovania, držania a správy privátneho i podnikateľského majetku. Náš servis je komplexný a pokrýva všetko od právneho, daňového, účtovného, corporate finance a ďalšieho transakčného poradenstva cez získavanie financovania po concierge v oblasti ochrany zdravia, majetku alebo osobnosti (bezpečnosť). Nadačné fondy, zverenecké fondy či obdobné trustové štruktúry podľa iných právnych poriadkov sú samozrejmým základom našej činnosti. Budujeme štruktúry na ochranu a zhodnotenie majetku, pripravujeme jeho odovzdanie ďalšej generácii, riešime filantropiu, dedičstvo a množstvo ďalších rodinných záležitostí. K majetku pristupujeme ako k celku, takže sa neobmedzujeme na jeho pasívnu správu, ale aktívne s ním pracujeme tak, aby sme naplnili súčasné aj budúce potreby. 

KOMU SÚ SLUŽBY FAMILY OFFICE URČENÉ? 

 

PB: Servis platformy ONE FAMILY OFFICE je založený na komplexných poradenských službách pre bonitné rodiny a jednotlivcov s celkovým disponibilným majetkom od desiatich miliónov dolárov (komplexné služby), no jednotlivé koinvestičné príležitosti plat-formy ONE FAMILY OFFICE prináša aj pre partnerov s disponibilným majetkom od milióna dolárov, pre topmanažérov s príjmom od 200-tisíc dolárov ročne či iných investorov s pravidelným silným ročným cash flowom. 

O AKÚ POČETNÚ SKUPINU IDE? 

 

JH: Bonitných osôb s disponibilným majetkom nad milión dolárov je podľa dostupných dát a štúdií na Slovensku a v Česku približne 50-tisíc, ľudí s celkovým majetkom nad desať miliónov dolárov medzi tromi až štyrmi tisícmi. 

KTO SA OBVYKLE O SLUŽBY MULTI-FAMILY OFFICEU ZAUJÍMA A VYUŽÍVA ICH? 

 

PB: Typicky ide o človeka, ktorý vybudoval stredne veľkú firmu, už sa však podnikaniu nechce ďalej venovať a firmu predal. Alebo je v situácii, keď nakumuloval na dividendách a zisku z podnikania toľko, že zdroj príjmu už pre neho nie je firma, ale samotný majetok. Sú to aj vrcholoví športovci s výnimočným príjmom, ktorých kariéra sa môže náhle skončiť a ktorí hľadajú niekoho, kto im pomôže ich doterajší majetok chrániť a ďalej rozmnožovať. Veľa ľudí si vie kapitál alokovať do vlastného biznisu. Tomu sa určite nedá nič vytknúť. Je tu však aj druhá, početnejšia skupina, ktorá správu majetku v tomto objeme už radšej zverí profesionálom. Vtedy prichádza multi-family office, ktorý vie kapitál rozumne a efektívne ošetriť. 

OD AKEJ HODNOTY MAJETKU MÁ SPRÁVA V RÁMCI MULTI‑FAMILY OFFICEU ZMYSEL? 

 

PB: Zahraničný single-family office, ktorý funguje pre jednu rodinu, spravuje majetok v hodnote od stoviek miliónov až po miliardy dolárov. Najnižšia suma pre efektívnu správu sa pohybuje od 200 až 250 miliónov dolárov. Na Slovensku je však naozaj veľmi málo ľudí, ktorí sa s majetkom dostanú na úroveň, aby si mohli vybudovať vlastný single-family office. Multi-family office sa stará o majetok viacerých klientov naraz. Typický investor má kapitál niekde okolo päť až desať miliónov dolárov. To už je signifikantný majetok a tunajší trh vyprodukuje dostatok ľudí s takým kapitálom. Pre nich už potom nie je zaujímavé klasické privátne bankovníctvo, ale nevedia, ako sa dostať k zaujímavým príležitostiam. Vtedy multi-family office môže dobre fungovať ako agregátor tých najlepších príležitostí na trhu. 


 

Jaroslav Havel

Hlavný partner a investor platformy ONE FAMILY OFFICE. Je spoluzakladateľom a riadiacim partnerom advokátskej kancelárie Havel & Partners, ktorá je s 350 právnikmi a daňovými poradcami najväčšou nezávislou právnickou firmou v strednej Európe. Venuje sa komplexnému poradenstvu v oblasti rozvoja a strategického riadenia rodinných a iných najvýznamnejších slovenských a českých súkromne vlastnených firiem, najmä plánovania následníctva, a správe a ochrane majetku a investícií. Okrem toho je hlavným akcionárom mediálnej skupiny Premium Media Group a akcionárom a investorom mnohých ďalších investičných fondov, spoločností a projektov.

Peter Bálint

Partner platformy ONE FAMILY OFFICE s pôsobnosťou v Dubaji a na Slovensku, kde má na starosti investície do zahraničných private equity a venture kapitálových fondov, koinvestície a priame investície. Podieľa sa aj na formovaní makrostratégie a na taktickej alokácii aktív. Predtým pôsobil v najväčšom slovenskom single-family office, kde bol zodpovedný za investície do súkromných rastových firiem a rastových akcií. Realizoval aj investície do špeciálnych situácií v distressových dlhopisoch a akciách. V súčasnosti žije v Dubaji a je členom predstavenstva niekoľkých spoločností.


 

PRÁVE INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI SÚ PRE BONITNÚ KLIENTELU ZÁSADNÉ. AKÝM POČETNÝM TÍMOM V TEJTO OBLASTI DISPONUJETE?

 

JH: Investičný tím platformy ONE FAMILY OFFICE tvorí pätnásť špičkových investičných profesionálov vrátane štyroch partnerov s mimoriadnymi skúsenosťami zo zahraničia (Goldman Sachs, J.P. Morgan, Credit Suisse, Erste Bank Austria Creditanstalt) aj z najväčších česko-slovenských finančných skupín (Penta, EPH, PPF, Patria), family offices či poradenských firiem takzvanej veľkej štvorky. Slovenský tím tvoria štyria investiční senior profesionáli, okrem Petra Bálinta pôsobiaceho v Dubaji a na Slovensku sú to associated partner Michal Kľučár pôsobiaci v Bratislave a Brne, senior wealth manažér Jakub Vrbovský pôsobiaci v Prahe a Zürichu, investičný manažér Jan Hladký pôsobiaci v Prahe a sedem senior poradcov – právnikov a daniarov advokátskej kancelárie Havel & Partners vedených v Bratislave partnerom Štěpánom Štarhom. V Bratislave, kde máme mimoriadne rozsiahlu slovenskú klientelu vrátane podstatnej časti najbohatších Slovákov podľa časopisu Forbes, v podstatnom rozsahu pôsobím i ja ako spoluzakladateľ ONE FAMILY OFFICE spolu s partnerom Davidom Neveselým. 

Jeho súčasťou je aj podporný tím skupiny pre privátnych klientov advokátskej kancelárie Havel & Partners pozostávajúci približne z 50 právnych, daňových a účtovných poradcov s výnimočným know-how v oblasti služieb správy a ochrany majetku. A ak je to potrebné, tím je  vo svojej činnosti podporený intelektuálnou a vzťahovou kapacitou skupiny Havel & Partners so 750 spolupracovníkmi, prostredníctvom čoho majú partneri platformy ONE FAMILY OFFICE zároveň prístup k unikátnej medzinárodnej sieti spolupracujúcich advokátskych a daňových kancelárií vo viac ako 110 krajinách sveta.

PB: V našom investičnom tíme analyzujeme a vyhodnocujeme príležitosti, do ktorých chceme sami investovať. Máme k dispozícii unikátny rozsah informácií a ako VIP klienti máme denne k dispozícii informácie od analytikov celého radu top investičných bánk, švajčiarskych i miestnych privátnych bánk, ale aj popredných asset manažérov pôsobiacich v regióne strednej a východnej Európy, ďalej informácie z private equity, venture kapitálových aj hedžových fondov. Sme súčasťou komunity family offices, kde si vymieňame informácie o investíciách aj o operatívnych otázkach týkajúcich sa chodu family offices. Cez unikátnu medzinárodnú sieť vieme zaistiť vstup v zásade do akéhokoľvek medzinárodného fondu, prípadne aj individuálnej firmy v okamihu capital raisingu. Veríme, že v tomto sme unikátni a môžeme bonitným rodinám poskytnúť vynikajúce analytické a investičné zázemie.

PREČO INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI HĽADÁTE PRIMÁRNE V ZAHRANIČÍ? 

 

PB: Slovenský aj český trh sú pomerne malé. Našou výhodou je znalosť miestneho trhu aj tých zahraničných. Mestá ako New York, Londýn, Dubaj alebo Singapur sú cieľom pre hedžové fondy, private equity a venture kapitál, ktoré sem smerujú a s tunajšími family offices aktívne pracujú ako s investormi. Family office má potom vďaka tomu lepší prístup k investíciám, než sa ponúkajú v strednej Európe, kde sú investori v podstate odkázaní na produkty privátnych bánk alebo na zá-kladné formy investovania. Ak sa spojí viac klientov dohromady, dosiahnu ľahšie na investície do veľkých globálnych private equity fondov, kde sa minimálna investícia začína napríklad na desiatich miliónoch dolárov. Z pohľadu diverzifikácie však nemá zmysel investovať kapitál do jednej veci. V rámci multi-family officeu sa preto dajú investície dobre rozložiť. Možno tak investovať do rôznych obchodov, oblastí či fondov.

NA AKÉ INVESTÍCIE SA PLÁNUJETE ZAMERAŤ?

 

JH: Plánujeme investovať do akcií, dlhopisov, ale najmä do špičkových hedžových fondov, private equity fondov a venture kapitálových fondov, najmä v USA. Ďalej potom do individuálnych privátnych dealov v oblasti venture kapitálu, growth equity aj IPO na zahraničných burzách či do rôznych nehnuteľnostných fondov, alebo individuálnych nehnuteľností. Obľúbenou stratégiou, do ktorej family offices investujú, je private debt, teda pôžičky firmám na základe hĺbkového due diligence s vysokou zábezpekou. Je to v podstate časť ponuky private equity skupiny a také fondy dokážu s nízkym rizikom zarobiť nízky dvojciferný výnos, ktorý chodí vo forme úroku na účet napríklad každý kvartál. To bude veľká časť toho, čím sa budeme zaoberať.

PB: Predstavíme však aj príležitosti koinvestovať s globálnymi fondmi či do rýchlorastúcich atraktívnych firiem či už v Spojených štátoch, alebo v Európe, či v ďalších regiónoch, ako je India. S platformou ONE FAMILY OFFICE chceme predstaviť príležitosti, ktoré sú tu nedostupné a ktoré v našom regióne doteraz v zásade nikto nerobil. Chceme teda sprostredkovať top mená v oblasti investícií, private equity, venture kapitálu, hedžových fondov či iných alternatívnych investícií, ako sú KKR, Vista alebo Oaktree, alebo VC fond typu Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins či Sequoia Capital. Zásadná je pre nás bezpečnosť investície. Vždy radšej stavíme na tieto známe mená, ktoré pravidelne prinášajú priemerný výnos presahujúci 20 pecent p.a.

PREDSTAVUJÚ PODĽA VÁS ZAHRANIČNÉ PRIVATE EQUITY FONDY BEZPEČNÚ DIVERZIFIKÁCIOU MIMO LOKÁLNEJ EKONOMIKY, A PRETO SÚ PRE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH MILIARDÁROV ZAUJÍMAVÉ?

 

JH: Český a slovenský miliardár má generálne veľmi nízke alebo žiadne alokácie vo svetovom private equity alebo v private equity vôbec. Keď sa pozrieme na lokálneho miliardára alebo milionára, väčšinou má obrovskú alokáciu v nehnuteľnostiach, nepomerne oproti ľuďom z iných štátov. Potom má, samozrejme, alokácie v podnikaní, občas v akciách a dlhopisoch, ale extrémne podalokovaní sú v oblasti globálnych private equity fondov, hedžových fondov a medzinárodných venture kapitálových fondov. V prvom rade za nimi ideme s tým, čo nemajú.

Zo strednodobého a z dlhodobého hľadiska považujeme za potrebné diverzifikovať investície aj do aktív mimo Európy. Trend starnutia populácie je skutočnosťou a z modelov vyplýva, že okolo roku 2050 sa budeme v Európe pohybovať okolo pomeru dvoch pracujúcich na jedného seniora vo veku 65 rokov a viac. To bude vytvárať obrovský tlak na verejné rozpočty a len máloktorý politik bude ochotný proti vôli sivých voličov presadzovať potrebné reformy. Ak vtedy bude český a slovenský milionár uzavretý v lokálnom rybníku a typicky ešte v nehnuteľnostiach, je pravdepodobné, že bude zaťažený rastúcou mierou najrôznejších verejnoprávnych odvodov a regulácií. Nami vytvárané nadačné a holdingové štruktúry a skladba aktív, naopak, umožňujú maximálnu medzinárodnú flexibilitu.

ONE FAMILY OFFICE MÁ OKREM MNOHÝCH ODBORNÝCH TÍMOV K DISPOZÍCII ADVISORY BOARD. AKO V RÁMCI ŠTRUKTÚRY FUNGUJE? 

 

JH: Ide o neformálne voľné združenie trinástich veľmi rešpektovaných osobností z oblasti investícií a  biznisu, z nich štyria sú Slováci. Majú vynikajúce renomé aj kontakty. Rada je zostavená tak, aby pokryla všetky kľúčové oblasti a znalosti nevyhnutné pre oblasť investícií a správy majetku, najmä ich firiem, nehnuteľností, takzvanej novej ekonomiky (e-commerce, IT, globálne trhy), a jej členovia sa budú do posudzovania investičných príležitostí aktívne zapájať.


 

ONE FAMILY OFFICE

Aktuálne najmodernejší a počtom senior profesionálov najväčší multi-family office v strednej Európe zabezpečujúci komplexný servis bonitným rodinám a jednotlivcom. Predstavuje unikátnu kombináciu poradenských služieb pre správu, ochranu a uchovanie ich majetku na Slovensku, v ČR aj v zahraničí vrátane významnej nadstavby v podobe služieb zdravotnej a bezpečnostnej concierge. Už v priebehu roka 2024 počíta so správou majetku v hodnote jednej miliardy dolárov, ktorá je nevyhnutná na úspešné pôsobenie na medzinárodnom trhu. Senior profesionáli platformy ONE FAMILY OFFICE pôsobia okrem Slovenska a Českej republiky v Londýne a v Dubaji. V prvej polovici roka 2024 sa pripravuje rozšírenie pôsobenia o zastúpenie v Zürichu a vo Frankfurte.

© Copyright One Family Office a. s.

Přejít nahoru