Vyberajú svetové investičné esá

Zdroj: Hospodárske Noviny

O službách ONE FAMILY OFFICE hovorí Jaroslav Havel, hlavný partner a investor a Michal Kľučár ako Associated Partner v ONE FAMILY OFFICE.

ČO JE MULTI FAMILY OFFICE?

 

Jaroslav Havel: Náš koncept poskytuje komplexnú správu a ochranu majetku pre skupinu rodín alebo jednotlivcov. Zahŕňa špecializované služby ako investičné riadenie, daňové a právne poradenstvo, správu nehnuteľností, plánovanie dedičstva a ďalšie. Tento model umožňuje zdieľať náklady a zdroje spojené so správou majetku, zatiaľ čo si každá rodina či jednotlivec zachová individuálny prístup a špecifické stratégie.

AKO BY STE OPÍSALI ONE FAMILY OFFICE?

 

Jaroslav Havel: Je to unikátna kombinácia poradenských služieb pre správu, ochranu a uchovanie majetku. Zahŕňa popri právnych a daňových službách aj špecializované vrátane významnej nadstavby v podobe zdravotnej a bezpečnostnej concierge, starostlivosti o ochranu osobnosti, PR či mediálnu ochranu. Vďaka histórii a veľkosti našej skupiny máme asi jediní tieto služby pod jednou strechou a prinášame aj mimoriadne rozsiahlu paletu zahraničných či lokálnych koinvestícií svetovej kvality.

Michal Kľučár: Komplexné služby sú pre bonitné rodiny a jednotlivcov s celkovým disponibilným majetkom od 10 miliónov eur. Koinvestičné príležitosti sú pre partnerov s majetkom od jedného milióna eur, pre top manažérov s ročným príjmom od 200-tisíc eur a pre investorov so silným ročným cash-flow.

ONE FAMILY OFFICE AJ PRIAMO INVESTUJE?

 

Jaroslav Havel: Áno, v tíme je 15 špičkových investičných profesionálov. Majú mimoriadne skúsenosti zo zahraničných spoločností zvučných mien ako Goldman Sachs, J. P. Morgan, Credit Suisse, Erste Bank alebo Austria Creditanstalt, z najväčších česko-slovenských finančných skupín a veľkej štvorky vrátane štyroch partnerov, ktorých majetok tvorí základ ONE FAMILY OFFICE. Do česko-slovenského priestoru pridávame svetovú kvalitu, pretože nám ako investorom chýbala. V každej investícii máme aj vlastný kapitál.

Michal Kľučár: Budujeme si priamy vzťah so svetovými menami, ktorých dvere sú pre bežných investorov zatvorené. Ide o absolútne špičky v private equity potvrdzujúce svoje výsledky desiatky rokov. Som veľmi hrdý na spoluprácu s KKR a Vista Equity Partners. Výhľadovo chceme spolupracovať s najlepšími menami v private debt, venture capital alebo hedgeových fondoch.

KTORÉ INVESTÍCIE POVAŽUJETE ZA NAJLÁKAVEJŠIE?

 

Jaroslav Havel: Najlepšie private equity fondy majú jeden z najzaujímavejších profilov výnosnosti oproti riziku. Systematicky dosahujú výnosnosť rádovo o šesť až desať percentných bodov ročne vyššiu (20 percent) ako akciový trh, pričom kolísanie výnosov za posledné dekády je polovičné. Volatilita akciového trhu si udrží rastúci trend aj preto, že významne rastú algoritmické obchody a retailoví investori.

Michal Kľučár: KKR od roku 1976 otvorili 24 fondov zameraných hlavne na Európu a USA, uskutočnili v nich vyše 700 investícií do spoločností. Hodnota každej z nich je typicky v stovkách miliónov až miliardách eur, priemerné ročné zhodnotenie 22 percent a nikdy neprerobili. V priemere otvárajú fond raz za dva roky. Odvetvie má rastúcu dynamiku, v typickom portfóliu rodiny či investorského jednotlivca vo svete tvoria tieto investície bežne 20 až 30 percent.

AKO FUNGUJÚ PRIVATE EQUITY FONDY A ČO JE ICH HLAVNOU VÝHODOU?


Michal Kľučár: Keď má niekto chuť prvýkrát kúpiť malú spoločnosť, aktívne ju spravovať a primárne tak zhodnotiť svoje prostriedky, pri sumarizácii týchto faktov sa motivácia logicky vytráca. Pre bežného človeka je výsledkovo nemožné poraziť takúto štruktúru. Podobne na akciovom trhu sú takéto čísla nedosiahnuteľné.

Jaroslav Havel: Prakticky všetky najvýznamnejšie mená v private equity segmente dnes fungujú globálne. Vyberajú si príležitosti na trhoch, v odvetviach a spoločnostiach s dostatočným priestorom na rast, pri zohľadnení minimálnej potrebnej veľkosti a stability prostredia. Investorsky vítam geografickú diverzifikáciu miesto all-in koncentrácie na malom území.

© Copyright One Family Office a. s.

Přejít nahoru