Ochrana majetku není luxus, ale nezbytnost

Zdroj: E15 Magazín

ÚSPĚŠNÍ MAJITELÉ SPOLEČNOSTÍ A PODNIKATELÉ DNES ŘEŠÍ, JAK OCHRÁNIT MAJETEK, KTERÝ SE JIM PODAŘILO VYBUDOVAT, A JAK JEJ DÁL ZACHOVAT PRO RODINU A POKRAČOVATELE. CÍLEM JE ELIMINOVAT RIZIKA, JEŽ BY MOHLA MÍT DOPAD NEJEN NA RODINNOU FIRMU, ALE I RODINNÉ BOHATSTVÍ. NECHÁVAJÍ SI PROTO STÁLE ČASTĚJI PŘIPRAVIT STRUKTURU OCHRANY A SPRÁVY MAJETKU, VČETNĚ MOŽNOSTÍ JEHO PŘEDÁNÍ DALŠÍ GENERACI. ONE FAMILY OFFICE, NOVÝ MULTI FAMILY OFFICE, KTERÝ VZNIKL VE SPOLUPRÁCI S ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ HAVEL & PARTNERS, JIM V TOM VYCHÁZÍ VSTŘÍC.

Do začátku ekonomické krize v roce 2008 se dal sledovat fenomén silného kapitalisty, vlastníka firmy – otce zakladatele. V následujících 20 letech bude ale v rámci předávání bohatství z generace na generaci sílit trend přesunu majetku od zakladatelů ke správcům. Následovníci se budou více soustředit na správu a další rozvoj vybudovaného jmění. „Stále častěji se proto obracejí na profesionální správce majetku. Ochrana majetku není dnes luxus, ale spíše potřebná nutnost kvůli zachování dlouhodobého bezpečí a stability rodinného jmění i do budoucna,“ říká David Neveselý, partner HAVEL & PARTNERS a ONE FAMILY OFFICE.

Specializovaný tým advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS pro privátní klienty se právně-daňovému poradenství pro bonitní rodiny a jednotlivce věnuje dlouhodobě. Služby pro nejnáročnější klientelu začal budovat od roku 2008, v oblasti investic od roku 2012 a concierge pak postupně od roku 2016. Současně přináší také komplexní servis v oblasti family office struktur, včetně přípravy mezigeneračního předání správy privátního majetku. „Základem je chytře vystavěný systém, který má za cíl zajistit celistvost a ochranu rodinného majetku před negativními vnějšími vlivy. Pro takové případy by měl family office vždy zajišťovat efektivní ovladatelnost a bezpečnost aktiv,“ vysvětluje David Neveselý.

Komplexní servis

Služby nového multifamily office ONE FAMILY OFFICE jsou taktéž založeny na servisu, který umožňuje klientům využívat osvědčené a bezpečné holdingové řešení. Tyto služby zajišťuje spolupracující tým skupiny pro privátní klienty HAVEL & PARTNERS čítající cca 50 právních, daňových a účetních poradců, s podporou infrastruktury více než 750 spolupracovníků skupiny HAVEL & PARTNERS.

ONE FAMILY OFFICE díky tomu umí navrhnout nákladově efektivní a daňově racionální struktury, které chrání rodinný majetek a zároveň podporují jeho rozvoj. Základ tvoří většinou privátní nebo rodinný holding, například v podobě akciové společnosti. Jeho funkcí není podnikání, ale držba a správa zejména finančních aktiv a majetkových účastí v obchodních společnostech. „Holding doporučujeme doplnit o další právní institut – nejfrekventovaněji nadační fond, který je takovým bezpečným přístavem umožňujícím kromě držby, nerozdrobování a správy majetku i jeho distribuci k rodině a ochranu pro další generace,“ doplňuje řídící partner HAVEL & PARTNERS a ONE FAMILY OFFICE Jaroslav Havel.

Odborníci umí vyhodnotit také případná právní, daňová či obchodní rizika a na základě toho vytvářejí strategie ochrany rodinného bohatství. ONE FAMILY OFFICE zároveň se svým týmem 15 investičních odborníků včetně 4 partnerů zajišťuje obchodním partnerům rovněž výjimečné analytické zázemí pro koinvestiční příležitosti.

Klíč k udržitelnému bohatství

ONE FAMILY OFFICE tak vytváří prostředí pro sdílení zkušeností, investičních příležitostí a prohlubování obchodní spolupráce. V současné chvíli spravuje majetek zakladatelů, partnerů a omezeného okruhu obchodních přátel, jehož hodnota přesahuje 7,5 mld. Kč. Spojením s dalšími subjekty pak míří už během roku 2024 k částce 1 mld. USD, která je nezbytná pro dlouhodobé úspěšné působení na mezinárodním trhu.

Servis je založen na komplexních poradenských službách pro bonitní rodiny a jednotlivce s celkovým disponibilním majetkem od 10 mil. USD (komplexní služby), nicméně jednotlivé koinvestiční příležitosti přináší i pro partnery včetně top managerů s disponibilním majetkem od 1 mil. USD.

Součástí týmu jsou elitní finanční analytici či poradci, právníci a daňoví specialisté působící buď v HAVEL & PARTNERS, nebo dlouhodobě v zahraničí s rozsáhlými zkušenostmi z Goldman Sachs, J. P. Morgan, Credit Suisse, Erste, Bank Austria Creditanstalt nebo z místních top investičních skupin jako PPF, EPH, Penta, Patria či z poradenských firem tzv. Velké čtyřky.

V ONE FAMILY OFFICE působí hned několik seniorních profesionálů, kteří dlouhodobě spolupracovali s dolarovými miliardáři – vedle řídícího partnera Jaroslava Havla také David Neveselý, Kateřina Zychová, Peter Bálint, Vladek Krámek, Jakub Vrbovský, Michal Kľučár, Petr Dohnal a Jaroslav Baier.

© Copyright One Family Office a. s.

Přejít nahoru