Vybíráme osvědčené hráče s historií

Zdroj: ESTATE

KATEŘINA ZYCHOVÁ jako partnerka ONE FAMILY OFFICE přináší do týmu tohoto nového multi family office, který vznikl ve spolupráci s advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS, zkušenosti ze své kariéry v investičních centrech na obou stranách Atlantiku. „Chceme investovat s těmi nejlepšími, kteří jsou na trhu – být součástí investic, na kterých participují například Warren Buffett nebo Kenneth Griffin,“ říká v rozhovoru s tím, že její rolí bude právě výběr investičních příležitostí. 

Jak byste ONE FAMILY OFFICE popsala?


Jde o komplexní servis, který je tu k dispozici dolarovým milionářům, high net worth individuals (HNWI). Poskytované služby se zaměřují na právní servis, ať už jde o zakládání nadací, nebo trustů, nástupnická řešení, zahrnují ale i sdílení koinvestičních příležitostí – alokací prostředků do likvidních a nelikvidních aktiv nebo do dlouhodobých investic. ONE FAMILY OFFICE se zaměřuje také na alternativní investice, například do globálních private equity nebo hedgeových fondů. Úkolem platformy je rodině nebo jednotlivci nastrukturovat strategii od A do Z tak, aby se jejich majetek efektivně rozvíjel.

Co vás přesvědčilo, abyste se v tomto projektu stala partnerkou? 

 

Chtěla jsem být součástí něčeho, co tady, narozdíl od vyspělých západních trhů, ještě nefunguje. Oblast České a Slovenské republiky má velký potenciál. Prudce zde roste křivka lidí, kteří se stávají velmi bohatými, high net worth. A pro tyto lidi se zde komplexní servis, kromě naprostých výjimek, nenabízí. Přitom z mé zkušenosti ve Švýcarsku, v Anglii nebo USA jde o něco naprosto standardního. 

Pracovala jste dlouho v zahraničí. Jak tyto zkušenosti a kontakty využíváte v rámci ONE FAMILY OFFICE?

 

S bývalými kolegy z těch nejprestižnějších finančních investičních institucí jsem stále v kontaktu. Řada z nich také přešla z Goldman Sachs, kde jsme spolupracovali, do oblasti private equity nebo do hedgeových a VC fondů. A díky tomu, že tato naše síť stále funguje a jsme v kontaktu, dostávám se k zajímavým informacím a příležitostem.

Můžete být konkrétnější? 

 

Zmínit můžu třeba investiční gigant KKR nebo CVC. Díky tomu, že jako partneři ONE FAMILY OFFICE včetně Petera Bálinta máme špičkové kontakty ve finančních centrech, ať už jde o New York, Londýn, Curych, Frankfurt, nebo Dubaj, je pro nás snazší získat důvěru a snadněji nás zde přijímají jako obchodní partnery. 

Čemu se v rámci ONE FAMILY OFFICE věnujete? 

 

Primárně finanční stránce v podobě výběru příležitostí, které by zájemcům mohly dobře zapadat do jejich portfolií, případně investicím. Jde o širokou paletu alternativních investic z nabídky velkých private equity fondů až po naše vlastní fondy, které máme v regulovaném režimu, jako je například Verdi fond farem nebo nově hedgeový fond Apex. Zaměřuji se na strategii alokace aktiv do likvidních trhů.

V čem je pro bonitní klientelu výhodné využívat služeb ONE FAMILY OFFICE?

 

Mnoho lidí sice disponuje rozsáhlým majetkem, ale pouze malá část z nich má kapacitu na to, analyzovat si případné investiční příležitosti. Často také nemají příležitost se do velkých fondů dostat, protože vstupní investice je vysoká a náročná na správu. A právě možnost proniknout díky našim kontaktům k příležitostem, které nejsou přístupné ani řadě bohatých lidí, považuji za naši velkou konkurenční výhodu. 

Těžíte tedy ze své sítě kontaktů a detailní znalosti trhu. Tu jste navíc rozšířili i zapojením dalších odborníků v rámci advisory boardu. Jak tato rada funguje? 

 

Náš advisory board v ONE FAMILY OFFICE je neformální volné sdružení vysoce respektovaných osobností z oblasti investic a businessu. Rada je sestavena tak, aby její členové pokryli všechny klíčové oblasti a znalosti nezbytné pro oblast investic a správy majetku. Například někteří členové se podílejí na výběru investičních příležitostí nebo velkých fondů a sami do nich investují. Zároveň chceme přicházet s produkty a novými trendy, které se ve finančním světě v zahraničí úspěšně rozvíjejí, ale v ČR a SR zatím nejsou, nebo jen v malém měřítku. I tady mají členové advisory boardu prostor k vyjádření a zhodnocení příležitostí, které mohou na první pohled vypadat zajímavě, nově, inovativně, ale mohou být také velmi riskantní, což není cesta, kterou chceme jít.

Dlouhodobě byly pro investory zajímavé asijské trhy. Proč se primárně soustředíte na investice v Evropě a USA? 

 

Důvodem je dobrá kombinace nadprůměrného výnosu s investicí do špiček oboru. Jde o vysoký výnos s relativním malým rizikem. Když se podíváte na KKR, jde o jeden z největších buyoutových fondů na světě s téměř padesátiletou historií. Z údajů o jeho výkonnosti víme, že mají průměrnou výkonnost 20 procent. Takže tam vlastně není co zkazit. Samozřejmě vždy existují rizika a výnos selektivně u vybraných fondů spadl na 8 procent, což je na jejich poměry slabý výsledek. Ale je u nich menší riziko, že se investice napříč jejich fondy nepovede.

Výnos 8 procent je slabý výsledek?

 

V tomto případě ano. Když investujete do private equity, alokujete peníze na určitou dobu, která je v průměru devět let. Což je asi největší nevýhoda. Je to proto, že PE fondy zjednodušeně usilují o nákup firem, jejichž hospodaření se snaží zlepšit a pak je výhodně prodat. Výnosový standard v tomto odvětví je kolem 20 procent. Je samozřejmě rozdíl, jestli kupujete růstovou, nebo kreditní strategii těchto hráčů. Kreditní fondy směřují na 12 až 13 procent. Proto je v porovnání s jinými nástroji dnes 8 procent sice zajímavá výkonnost, ale ne u tohoto produktu.

Jak vyvažujete poměr výnosu a rizika, když vyšší výnos bývá spojen právě s vyšším rizikem?

 

Je důležité portfolio diverzifikovat. Technologické startupy jsou zajímavou investiční příležitostí, ale v rámci ONE FAMILY OFFICE by investice do nich neměly přesáhnout 10 procent. Mohou přinést velmi zajímavou návratnost, ale zároveň u nich existuje velké riziko, že se investice nepovede. Proto je u takových investic lepší investovat prostřednictvím fondu, který má historicky solidní investiční výkonnost. Navíc tím, že fond investuje třeba do dvaceti různých podkladových aktiv, tak riziko diverzifikuje.

Zvláštní pozornost v rámci ONE FAMILY OFFICE věnujete fondu Verdi Apex. Jaká je jeho role?

 

Idea je taková, že by měl investovat s těmi nejlepšími, kteří na trhu jsou. Tedy být součástí investic, na kterých participují například Warren Buffett nebo Kenneth Griffin. Ale i tady je zásadní diverzifikace. Důvodem, proč jsme s fondem Verdi Apex přišli, je i to, že některé globální fondy mají vysoký vstupní úpis. U některých je to 50 až 100 milionů dolarů, u jiných i čtyřikrát více, takže pro drtivou většinu investorů je nemožné se do nich dostat. Fondy, které si v Apexu vybíráme, musí mít určitou velikost, ideálně 1 miliardu dolarů pod správou a více, a fungovat už minimálně pět let. Snažíme se vybírat, stejně, jako to bylo u KKR, osvědčené hráče s historií, o kterých víme, že jsou excelentní. Cílem je dostat se k velkým hráčům se skvělou historickou výkonností a zainvestovat s nimi. A tím, že jde v případě Apexu o fond SICAV, možnost této investice dostávají i lidé, kteří mohou investovat od 1 milionu korun, což je podle regulatoriky podmínka pro kvalifikované investory.

Jaká je v tomto segmentu konkurence? 

 

Anglické a švýcarské privátní banky už tuto investiční možnost začaly nabízet, v jejich případě jde ale stále o minoritní produkt. I na jejich přístupu je však patrné, že jde o zajímavou alternativu, něco, co tu klientům ve standardní nabídce chybí.

Kromě působení v ONE FAMILY OFFICE jste také výkonnou ředitelkou Verdi Capital. Přináší to nějaké synergie? 

 

Ve Verdi vytváříme investiční produkty, které jsou zajímavé například pro obchodní partnery ONE FAMILY OFFICE. Verdi díky tomu získává dodatečnou likviditu, naopak na druhou stranu nabízí své znalosti. Takže vzájemná spolupráce je naprosto komplementární. 

KATEŘINA ZYCHOVÁ
V ONE FAMILY OFFICE zastává pozici partnerky. Zároveň je výkonnou ředitelkou a zakladatelkou Verdi Capital. Je také zakladatelkou a předsedkyní představenstva fondu Green Horizon Renewables. Před založením Verdi Capital pracovala v investičních bankách na newyorské Wall Street a londýnském City, včetně J.P. Morgan, Credit Suisse a Goldman Sachs. V průběhu své finanční kariéry se věnovala transakcím na kapitálových trzích pro korporátní klientelu a vlády států rozvíjejících se ekonomik. Specializovala se také na strukturování a akviziční financování pro private equity fondy. Je členkou organizace 100 Women in Finance v Londýně. 

ONE FAMILY OFFICE 
Aktuálně nejmodernější multifamily office ve střední Evropě zajištující komplexní servis bonitním rodinám i jednotlivcům s disponibilním majetkem kolem 1 mil. USD (individuální služby) či 10 mil. USD (komplexní služby). Představuje unikátní kombinaci poradenských služeb pro správu, ochranu a zhodnocování jejich majetku v ČR, SR i zahraničí včetně významné nadstavby v podobě služeb zdravotní a bezpečnostní concierge či péče o ochranu osobnosti anebo mediální ochrany. V současné chvíli interní tým ONE FAMILY OFFICE spravuje majetek zakladatelů, partnerů a omezeného okruhu obchodních přátel, jehož hodnota přesahuje 7,5 mld. Kč, už během roku 2024 míří k částce 1 mld. USD.

© Copyright One Family Office a. s.

Přejít nahoru