S ONE FAMILY OFFICE úspěch spojuje

Zdroj: měsíčník Komora

Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS spojila síly s odborníky ze společnosti ONE FAMILY OFFICE – inovativního multi family office poskytujícího nový rozměr v oblasti profesionální správy a ochrany majetku. ONE FAMILY OFFICE představuje unikátní ekosystém založený na klubovém přístupu, na který vedle jeho zakladatelů spoléhají spolupracující bonitní rodiny a jednotlivci.

Pro své partnery zajišťuje ONE FAMILY OFFICE komplexní poradenské služby s mezinárodním přesahem a maximálním klientským komfortem. Servis je založen na službách pro bonitní rodiny a jednotlivce s celkovým disponibilním majetkem od 10 mil. USD (komplexní služby). Jednotlivé koinvestiční příležitosti ONE FAMILY OFFICE přináší i pro partnery s disponibilním majetkem od 1 mil. USD anebo i pro top manažery s příjmem od 200 tis. USD ročně či jiné investory s pravidelným silným ročním cashflow. Aktuálně spravuje tato struktura majetek svých zakladatelů, partnerů a omezeného okruhu obchodních přátel, jehož hodnota přesahuje 7,5 mld. Kč. Spojením s dalšími předjednanými partnery pak chce zamířit už během roku 2024 k částce 1 mld. USD, která je nezbytná pro dlouhodobé úspěšné působení na mezinárodním trhu. Kromě kanceláří v Praze, Brně a Bratislavě a také přímého zastoupení v Londýně a Dubaji plánuje ONE FAMILY OFFICE v první polovině roku 2024 rozšíření i do Curychu a Frankfurtu.

Architekti rodinného bohatství


ONE FAMILY OFFICE přináší komplexní servis v oblasti family office struktur, včetně přípravy mezigeneračního předání správy privátního majetku. Služby pro bonitní jednotlivce a rodiny jsou založeny na zkušenostech specializovaného týmu advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS pro privátní klienty. Skupina pro nejnáročnější klientelu vznikla roku 2008, v oblasti investic roku 2012 a concierge pak kancelář budovala postupně od roku 2016.

Struktury ochrany a zhodnocení majetku usnadňují přípravu a jeho předání další generaci. Princip spočívá v trvání, dlouhodobosti, nerozdrobování majetku. Pokud se na začátku správně nastaví principy a pravidla, může taková struktura sloužit dlouhé generace. Součástí servisu je zabezpečení komplexního poradenství s nastavením, založením a následnou správou rodinných nadačních a svěřenských fondů, včetně plánování dědictví, což je klíčový prvek zajištění hladkého předání majetku příštím generacím. Multi family office často spolupracuje s bohatými rodinami i na realizaci jejich filantropických a dobročinných záměrů.

Unikátní tým


Zároveň ONE FAMILY OFFICE disponuje týmem 15 investičních odborníků, včetně 4 partnerů, který zajišťuje výjimečné analytické zázemí pro koinvestiční příležitosti. Spolu s řídícím partnerem HAVEL & PARTNERS Jaroslavem Havlem jsou dalšími partnery ONE FAMILY OFFICE David Neveselý, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS; ředitelka investiční společnosti Verdi Capital Kateřina Zychová a Peter Bálint, který přichází z největšího slovenského single family office.

Součástí týmu jsou také elitní finanční analytici či poradci, právníci a daňoví specialisté působící buď v HAVEL & PARTNERS, nebo dlouhodobě v zahraničí s rozsáhlými zkušenostmi z Goldman Sachs, J. P. Morgan, Credit Suisse, Erste, Bank Austria Creditanstalt nebo z místních top investičních skupin (PPF, EPH, Penta, Patria) či z poradenských firem tzv. Velké čtyřky.

Záměrem ONE FAMILY OFFICE je obchodním přátelům představit příležitosti, které jsou dosud v našem regionu málo dostupné – zejména v oblasti private equity, venture kapitálu, hedgeových fondů či jiných alternativních investic. Specificky vyladěný koncept služeb vytváří prostředí pro sdílení zkušeností, koinvestičních příležitostí, prohlubování obchodní spolupráce, stejně jako participaci na společných projektech a užší propojení obchodních partnerů.

Ambicí ONE FAMILY OFFICE je také investovat do zajímavých tuzemských podniků prostřednictvím ADAX fondu firemního nástupnictví. Fond vyhledává a investuje do firem, které jsou byznysově perspektivní, ale jejich současní vlastníci potřebují efektivní pomoc s dalším technologickým a obchodním rozvojem, který odpovídá potřebám současného trhu.

© Copyright One Family Office a. s.

Přejít nahoru