Co bude, až…? Chraňte chytře svůj majetek pomocí nadačního fondu

ZdrojEstate

Komu předám firmu? Prodám ji, zapojím děti nebo někoho dalšího? Co bude s majetkem, kdyby se mi něco stalo? Jak nejlépe zajistit rodinu do budoucna? Kdo bude majetek spravovat, děti? Nerozkutálí se vlivem událostí majetek mimo rodinu? Úvahy podnikatelů a podnikatelek, kteří dokázali uspět ve světě byznysu a přemýšlejí, co s nashromážděným jměním, se zpravidla točí kolem těchto otázek. Hledat na ně odpovědi jim pomáhá tým specialistů na správu a ochranu majetku z ONE FAMILY OFFICE v čele s partnerem Davidem Neveselým. Nejčastěji je podle něj optimálním řešením využití vhodné kombinace holdingové struktury a nadačního fondu.  

Fenomén předávání správy majetku do rukou správců je aktuální otázka pro podstatnou část podnikatelů, a to nejen těch, kteří rozjeli svůj byznys v 90. letech a nyní jsou ve věku, kdy řeší, komu firmu předat a jak dobře spravovat vybudované jmění. „Stále častěji se na nás také obrací i silné ročníky Husákových dětí či mladí podnikatelé, kteří potřebují diskutovat profesionální správu aktiv tak, aby se mohli intenzivně věnovat svému primárnímu byznysu,“ popisuje David Neveselý.   

Obě skupiny stále častěji přesouvají aktiva, včetně podílu na rodinných firmách, do efektivních struktur ochrany a správy majetku. „Nejčastěji je to v podobě kombinace holdingové struktury a nadačního fondu, které pro ně na míru dle jejich potřeb konstruujeme. Úkolem je minimalizovat dopady těch opravdu špatných budoucích scénářů, a naopak pomáhat dál majetek rozvíjet a zhodnocovat,“ vysvětluje David Neveselý, partner ONE FAMILY OFFICE zaměřeného na služby pro bonitní rodiny a jednotlivce a partner HAVEL & PARTNERS, kde vede skupinu více než 50 právníků a investičních i daňových poradců zaměřených na služby privátním klientům. Jeho tým se stará cca o třetinu nejbohatších Čechů a Slováků.  

Rodinná banka 

 

Jak taková kombinace v praxi funguje? „Peníze, které vaše podnikání vydělá a nepotřebuje pro svůj aktuální rozvoj, jsou ve firmě nejvíce ohrožené. Nárazník mezi osobní spotřebou a distribucí prostředků z firmy zajistíme vytvořením holdingu. Po zapojení holdingu zpravidla následuje oddělení neprovozních aktiv od primární společnosti (obvykle nemovitosti, část finančních prostředků s businessem nesouvisející aktiva), což zefektivňuje chod provozní společnosti a může ji tak připravit jak na vstup investora, tak vytvoření akciového programu pro klíčové členy týmu,“ popisuje Neveselý.  

Toto nastavení umožňuje v případě, že v budoucnu přijde neodolatelná nabídka na odkoupení firmy, její hladší prodej. Potenciální zájemce chce zpravidla kupovat výnosný byznys a nemusí mít vždy zájem o nemovitosti vyžadující péči a investice. A naopak, pokud bude třeba prodat nemovitosti, ale firmu si nechat, i to je díky tomuto nastavení možné. „Do holdingu se vyplatí vložit i případné podíly v dalších firmách, do kterých jste investovali nebo které jste spoluzaložili,“ doplňuje Neveselý. De facto tak vznikne malá rodinná banka, do níž čerpáte z firmy peníze, které při splnění jednoduchých pravidel požívají daňového osvobození a je tak možné je v plné výši investovat dál. 

Zajištění rodiny 

 

Nad rodinným holdingem je pak vhodným doplňkem rodinná nadace / nadační fond, jehož nejpodstatnějším majetkem jsou podíly, tedy akcie holdingu. Úkolem nadačního fondu je ochrana, rozumná a efektivní správa majetku včetně postupné distribuce části majetku vašim potomkům podle předem určených pravidel. Je možné též nastavit pravidla předání a postupu pro různé životní situace tak, aby rodina byla vždy co nejlépe zajištěná.

V čele nadačního fondu můžete stát vy. Můžete i určit, kdo jej povede v případě vaší smrti – může to být například rodinná rada – manželka a děti. Případně můžete jako správce určit právnickou osobu – profesionální správce. Jakékoli změny v nadaci se provádí u notáře a jde tedy o celkem flexibilní nástroj.   

Nadační fond funguje jako jakési centrum pro redistribuci prostředků, které mají podporovat talentované, potřebné či zodpovědně se chovající členy rodiny, tedy beneficienty. Jako zakladatel v něm formujete vaše představy či představy rodiny a vaše rozhodnutí ve vztahu k řízení, ochraně a investování rodinného majetku.   

David Neveselý z ONE FAMILY OFFICE říká: „Je to vždy zakladatel rodinné nadace, kdo nese odpovědnost za to, aby definoval, co a jak hodlá předávat. Nemusí se to týkat jen firmy či akcií rodinného holdingu nebo jiného majetku, ale měl by vyjádřit i svou představu ohledně principů a idejí správy a budoucí distribuce rodinného majetku nebo jeho výnosů.“ 

Odkaz příštím generacím 

 

Profesionální poradci, jako je právě David Neveselý, v takovou chvíli často nejen musí předložit rodině a otci zakladateli právně či daňově nejvhodnější varianty řešení, ale u jednacího stolu si k tomu střihnou i roli mediátora či vyjednavače. Mnohdy je třeba sladit a vybalancovat rozdílné představy či očekávání zástupců různých generací a členů rodiny. „Je nezbytné, aby výsledný návrh byl pro všechny přijatelný, protože jen takový model má šanci dlouhodobě fungovat,“ zdůrazňuje Neveselý.  

Neveselý se svým týmem často naráží při diskusích s movitými rodinami i na to, že podnikání není vlastně v rodině komu předat. „Mezigenerační transfer se z logických důvodů často nedaří, řada klientů se s tím vlastně smířila. Cílem není násilně předat firmu nebo majetek někomu, kdo nestojí o jeho rozvíjení a zvelebování. Naopak stát se (pouze) správcem takového majetku může být motivační nejen pro potomky – zvlášť když rodiče mohou k potomkovi připojit do tandemu profesionální správce,“ myslí si David Neveselý.  

Pokud vašim dětem pro začátek nasypete do kapsy rovnou půl miliardy, není to pode něj ideální. „Známe řadu případů, kdy nedotažené předání majetku dopadlo špatně. Nicméně klientům doporučuji, aby děti do správy majetku zapojili. Rozhodovat mohou například o části aktiv nebo investic a postupně jim pak můžete předávat více a více. Povolání správce může být pro děti mnohem lákavější než řízení továrny nebo provozu, a vy tak získáte motivované nástupce, kteří se budou dál zodpovědně starat o váš odkaz,“ uzavírá.

© Copyright One Family Office a. s.

Přejít nahoru