Architekti rodinného bohatství

Zdroj: Reportér

One Family Office, která vznikla ve spolupráci s největší česko-slovenskou právní kanceláří HAVEL & PARTNERS, představuje nejkomplexnější péči o rodinný majetek a jeho držitele. Kombinuje mezinárodní majetkovou diverzifikaci a investice, vytváření ochranných majetkových struktur, mezigenerační transfer kapitálu i služby v oblasti concierge. „Partnerům dáváme k dispozici to, co sami naplno používáme,“ říká Jaroslav Havel, řídící partner kanceláře Havel & Partners i One Family Office.

Práce pro bonitní rodiny a jednotlivce je svou povahou jiná než právní poradenství pro velké firmy a korporace. Vyžaduje osobní přístup založený na maximální loajalitě. Majitelé firem a jejich rodiny pak tento přístup odměňují dlouhodobou důvěrou. Právě takové vztahy, které u Havel & Partners vznikaly už od roku 2007, kdy kancelář začala poskytovat právní poradenství pro movitou privátní klientelu, stály v základu komplexního systému služeb, který od počátku letošního roku zastřešuje One Family Office. „Připojili jsme k nim i naše dlouholeté zkušenosti s investicemi a správou majetku, stejně jako služby v oblasti ochrany bezpečnosti, včetně dobré pověsti,“ popisuje Jaroslav Havel s tím, že One Family Office je přirozeným vyústěním mnohaleté činnosti kanceláře i jednotlivých partnerů.

Udržet majetek v rodině

 

Jednou z klíčových oblastí v rámci právních služeb pro privátní klientelu je poradenství při mezigeneračním předávání kapitálu a obecně uspořádání majetkových vztahů v rámci rodiny. „Pokud například zakladatel a majitel firmy nemá ustanoven nadační či svěřenský fond nebo jiné pořízení pro případ smrti, může se majetková podstata rozpadnout mezi širší rodinu, či dokonce z podstatné části původní rodinu opustit,“ říká David Neveselý, partner One Family Office, který se problematice rodinných majetkových uspořádání dlouhodobě věnuje.


Takovou situaci lze dobře ukázat na příkladu hypotetického pana Boháče s manželkou a dvěma dětmi. Pokud to neošetřil jinak, spadá jeho majetek podle platných zákonů do společného jmění manželů. V případě smrti pana Boháče tak do dědického řízení půjde polovina rodinného majetku, druhá polovina totiž automaticky náleží paní Boháčové. V dědickém řízení se pak ona polovina dělí rovným dílem mezi všechny dědice v první linii, tedy v našem případě mezi manželku a obě děti. Výsledkem pak bude, že paní Boháčová disponuje po ukončení dědického řízení čtyřmi šestinami majetku a každé z dětí jednou šestinou.

Pokud se ovšem paní Boháčová znovu vdá – například za pana Nového – a neošetří si majetkové záležitosti jinak, bude se v případě jejího úmrtí opakovat stejný princip. Pan Nový bude mít nárok na polovinu majetku ze společného jmění manželů a zbytek se bude dělit mezi něj a dvě děti paní Boháčové (nebudeli mít žádné další s panem Novým, jinak by bylo dědiců více). V konečném výsledku by pak pan Nový disponoval více než čtyřiceti procenty původního majetku vytvořeného podnikáním pana Boháče a každé z dětí pana Boháče necelými třiceti procenty. „Taková varianta je pro drtivou většinu úspěšných rodin a jednotlivců nepřijatelná, a proto volí aktivní přístup k vyřešení majetkového uspořádání pro případ vlastního úmrtí,“ říká na základě dlouholetých zkušeností David Neveselý. A dodává, že onen hypotetický případ s panem Boháčem a panem Novým je vlastně ještě velmi jednoduchý, v reálném životě se často jedná o mnohem komplikovanější situace.

Mnohdy si také rodiny neuvědomují, že na rozdrobení majetku mohou mít velký vliv i budoucí partneři manželek či v další generaci partneři či partnerky potomků, a pracně budované jmění se tak z velké části snadno může ocitnout mimo původní rodinný kruh. Úspěšní podnikatelé a podnikatelky mohou mít v průběhu života i více rodin, ne každé dítě se narodí v manželském svazku a podobně. „Pro každý individuální případ lze najít odpovídající právní řešení, jen je potřeba to stihnout včas,“ upozorňuje.

Ochrana v mnoha směrech

 

Působnost One Family Office ovšem významně přesahuje rozsah běžných služeb pro bonitní rodiny. Vedle poradenství v oblasti správy majetku, jeho diverzifikace a investic – o kterých bude řeč jen o něco dále – zahrnuje také řešení okamžitých problémů. „Naše služby v oblasti concierge jsou připraveny zejména na krizové situace, kdy by mohlo klientům hrozit nějaké osobní nebezpečí, čelili by tlaku v oblasti veřejné komunikace nebo řešili akutní zdravotní problémy,“ říká řídící partner Jaroslav Havel. Záběr a možnosti pomoci v těchto oblastech podle něj opět vycházejí z dlouhodobého působení advokátní kanceláře i z individuálního nasazení a vztahů jednotlivých členů týmu. One Family Office spolupracuje se specialisty na krizovou komunikaci pro případy, že se reputace partnerů multi family office či jeho rodiny ocitne v ohrožení. Má také prověřené kontakty v oblasti bezpečnostních služeb pro nejrůznější situace. Podobně to platí pro síť specializovaných lékařů a zdravotnických zařízení.

Mezinárodní diverzifikace

 

Jaroslav Havel v rámci One Family Office sdílí v oblasti investic s obchodními partnery family office i to, jak on sám a jeho kolegové investují své osobní prostředky. „Nejsme investiční poradci, takže nedáváme doporučení, na jaká konkrétní aktiva vsadit. Ukazujeme ovšem, jak sami investujeme, a sdílíme své zkušenosti a důvody pro svá rozhodnutí,“ vysvětluje Jaroslav Havel.
On sám ukazuje partnerům, jak a proč stále více sází na mezinárodní diverzifikaci majetku. „Na začátku jsme s partnery měli vedle vlastního podnikání majetek zejména v tuzemských nemovitostech. Postupně se ale záběr rozšiřuje,“ říká. Dnes tvoří investice na mezinárodní úrovni patnáct procent, v blízké budoucnosti by to mělo být až padesát procent.


Tým One Family Office (OFO) se opírá o zkušené odborníky z oblasti investic na mezinárodní úrovni. Mezi ně patří například Kateřina Zychová, partnerka OFO a zároveň výkonná ředitelka Verdi Capital, která pracovala pro investiční banky z Wall Street nebo londýnské City, včetně JP Morgan, Credit Suisse nebo Goldman Sachs. Partnerem je také Peter Bálint, který působí zejména v Dubaji, jejíž význam na světových trzích stále roste. Na starost má zejména investice do zahraničních private ekvity a venture capital fondů.

 

Spolu do vyšší ligy

 

One Family Office začala se správou majetku ve výši přibližně 300 milionů dolarů, který připadá na zakladatele a další partnery největší české právní kanceláře. Postupně však přibírá na palubu další koinvestory, aby se celkový spravovaný majetek pohyboval na úrovni miliardy dolarů či výše.


Svým koinvestorům umožňuje společný vstup do fondů těch nejvýznamnějších světových správců aktiv. Mezi ně patří například Vista Equity Partners, KKR nebo Bain Capital. Díky společné investici v rámci One Family Office nebývá problém překročit požadavek na minimální investovanou částku do jednoho fondu, a to i tehdy, když činí například deset milionů dolarů. „ Naši partneři spolu s námi mohou využít příležitosti ke vstupu do té nejvyšší investorské ligy,“ říká Jaroslav Havel.


Právě společný postup se zakladateli a partnery podle něj činí One Family Office skutečně jedinečnou. „Neposkytujeme rady, ale sdílíme vlastní zkušenosti s osobním majetkem. Partnerům dáváme k dispozici to, co sami naplno využíváme.“

 

 

© Copyright One Family Office a. s.

Přejít nahoru