stepan_lacina_300x300_gold

Štěpán Lacina

Štěpán je úspěšný bankéř a investiční poradce, který se pohybuje v investičním světě již přes 25 let. V současnosti je spolumajitelem a partnerem poradenské společnosti Accredio, která se specializuje na individuální správu finančního majetku úspěšných podnikatelů, manažerů a vrcholových sportovců a dále také poskytuje nezávislé finanční a investiční poradenství se zaměřením na investiční strategie shopné generovat dlouhodobě udržitelné výnosy nad úrovní inflace, k čemuž využívá mnohaleté profesní znalosti v oblasti investic do cenných papírů a dluhopisů.

Své bohaté profesionální zkušenosti získal Štěpán v Citibank jako ředitel divize privátního bankovnictví v Praze, Brně a Ostravě, také se podílel na přípravě a marketingové implementaci investičních produktů v Citibank. V rámci banky působil také jako interní školitel investičních výukových programů pro země Střední a Východní Evropy, Blízkého Východu a Ruska.

Jako člen legislativní komise se aktivně účastnil příprav investičních standardů pro Komisi pro cenné papíry a Unii investičních společností. Absolvoval vzdělávací a výcvikové programy v oblasti finančních derivátů a portfolio managementu v Praze a Londýně. Je držitelem Certifikátu investičního školitele a Licence pro investiční poradce.

© Copyright One Family Office a. s.

Přejít nahoru