miroslav_vozab_300x300

Miroslav Vozáb

Associated Partner
Morava

Miroslav je jako Associated Partner ONE FAMILY OFFICE odborníkem na právo obchodních společností, akvizice a holdingové struktury. V advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS, ve které působí již od roku 2012, se jako partner podílí se na řízení brněnské kanceláře. Právní služby poskytuje i v oblasti přeměn obchodních společností, poskytuje právní služby také při strukturování vnitrostátních a přeshraničních holdingových skupin a věnuje se rovněž sporné a trestní agendě s přesahem do korporačního práva včetně zastupování v soudních řízeních.

V oblasti služeb pro privátní klientelu se zaměřuje na poradenství týkající se optimálního nastavení držby a ochrany privátního a rodinného majetku. Zkušenosti v tomto ohledu zahrnují mimo jiné implementace privátních či rodinných holdingů do firemní struktury klienta, zakládání a nastavení rodinných fundací či správné nastavení vztahů mezi jednotlivými subjekty a orgány.

Má dále rozsáhlé zkušenosti se zakládáním obchodních společností, organizačních složek, spolků a investičních fondů a při realizaci korporátních změn, a to v České republice i v zahraničí. V rámci své praxe se zaměřuje také na poradenství společnostem a akcionářům v souvislosti s realizací valných hromad a spory mezi společníky včetně zastupování na valných hromadách a v souvisejících sporech. Zásadní místo v poskytovaných službách zaujímá i poradenství při zakládání a nastavení joint ventures.

© Copyright One Family Office a. s.

Přejít nahoru