marek_vojacek_300x300

Marek Vojáček

Associated Partner

Marek působí ve ONE FAMILY OFFICE v pozici Associated Partnera. Je spoluzakladatelem největší česko-slovenské advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. Dlouhodobě se zaměřuje na komplexní transakce a spory s prvky insolvence či restrukturalizace a transakce s portfolii NPL.

Marek je z pozice člena dozorčí rady investiční skupiny Czechoslovak Capital Partners odpovědný za řízení investic skupiny zejména v oblastech distressed assets, NPL, podnikatelských půjček a realitních projektů. Investice skupiny směřují zejména do kvalitních podkladových aktiv (komerční a residenční nemovitosti, pozemky a rozvojová území) zatížených právními nebo vztahovými vadami či jinými problémy. Cílem těchto projektů je odstranění vad, navýšení hodnoty a prodej dlouhodobým cílovým investorům. V oblasti financovaní se skupina zaměřuje na financovaní podnikatelských aktivit, zejména překlenovací půjčky na nákup nebo rekonstrukci nemovitostí, nákup zásob a refinancovaní pohledávek.

Investiční skupina Czechoslovak Capital Partners působí na investičním trhu od roku 2012, spravuje prostředky investorů z okruhu významných privátních klientů HAVEL & PARTNERS a od svého vzniku investovala do projektů více než 3,5 mld Kč; je předchůdcem ONE FAMILY OFFICE, který na její historie navazuje. Investiční skupina Czechoslovak Capital Partners pak bude nadále i pro ONE FAMILY OFFICE a jeho obchodní partnery řešit projekty ve výše popsaných oblastech, kde má unikátní expertizu.

© Copyright One Family Office a. s.

Přejít nahoru