ladislav_chodak_300x300_gold

Ladislav Chodák

Ladislav je významným manažerem, podnikatelem a investorem. Působí jako předseda představenstva Regionální hospodářské komory Brno. Je akcionářem společnosti ADAX, fondu firemního nástupnictví.

Od 90. let se aktivně podílel na založení či chodu více než třiceti firem, které se oborově specializovaly především na IT sektor, strojírenství, energetiku a stavebnictví. Od roku 2010 se primárně věnuje rozvoji a mentoringu firem, investicím do technologických startupů a developerských projektů. Je rovněž členem Vědecké rady Fakulty informatiky Masarykovy univerzity a Rady pro spolupráci s průmyslem Masarykovy a Mendelovy univerzity. V roce 2015 umožnil vznik první laboratorní soukromé základní školy v České republice Labyrinth.

© Copyright One Family Office a. s.

Přejít nahoru