jiri_pokorny_300x300

Jiří Pokorný

Associate
Morava

Jiří Pokorný se v rámci ONE FAMILY OFFICE jako Associate věnuje zejména oblasti právního poradenství privátním klientům a vytváření tzv. Family Office struktur, svěřenských a nadačních fondů, rodinnému a dědickému právu, právu obchodních společností a veřejně prospěšných entit. Je advokátem trvale spolupracujícím s advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS.

V oblasti komplexního právního a daňového poradenství privátním klientům, kterými jsou nejbohatší podnikatelé v České a Slovenské republice, se zaměřuje zejména na vytváření tzv. Family Office, tj. struktur správy majetku, které zajišťují nejenom kontinuitu a transfer osobního (rodinného) majetku, eliminaci „rozdrobení“ rodinného majetku (šlechtický standard), zaopatření nezletilé či nesvéprávné osoby, ochranu před potenciálními věřiteli, účast na obchodních společnostech a družstvech, ale také naplňování charitativního účelu či veřejně prospěšné činnosti.

Jiří poskytuje poradenství podnikatelům a jejich rodinám, jejichž jmění v souhrnu dosahuje vyšších desítek miliard korun českých.

© Copyright One Family Office a. s.

Přejít nahoru