jiri_kunasek_300x300

Jiří Kunášek

Associated Partner Inheritance Law

Jiří působí ve ONE FAMILY OFFICE jako Associated Partner. Je partnerem advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS odpovědným dědicko-právní poradenství. Mimo to se aktivně věnuje korporátnímu právu, M&A a poradenství privátním klientům. Před příchodem do advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v roce 2017 pracoval v předních českých advokátních kancelářích úzce spolupracujících s významnými mezinárodními skupinami společností.

Jiří se zaměřuje na dědické právo, kde zastupuje klienty zejména v oblasti rozsáhlých a komplikovaných dědických sporů a jejich narovnání. Řeší s klienty ovšem i klidný a hladký průběh dědického řízení, tak aby klienti měli v těchto těžkých chvílích co největší komfort. Také poskytuje poradenství v souvislosti se všemi možnými formami pořízení pro případ smrti nebo neschopnosti právně jednat.

Mezi jeho klienty patří úspěšní podnikatelé, manažeři, sportovci nebo umělci, a to ať z Česka, Slovenska nebo ze zahraničí.

© Copyright One Family Office a. s.

Přejít nahoru