Finanční gramotnost jako nezbytná součást vzdělání

Finanční gramotnost umožňuje lidem efektivně spravovat osobní a domácí finance, což je základem pro ekonomickou stabilitu a bezpečí.

Napomáhá lidem lépe rozhodovat o úsporách, investicích, úvěrech a pojistných produktech, čímž se mohou vyhnout finančním pastem a nesprávným rozhodnutím, která mohou vést k zadlužení nebo finančním ztrátám.

Finanční gramotnost chrání před finančními podvody a zneužitím. V dnešní době, kdy se stále více finančních transakcí přesouvá do online prostředí, je důležité, aby lidé rozuměli rizikům a byli schopni rozpoznat potenciální podvody, a chránit tak své finance.

Bohužel se v České republice ani za 30 let tržní ekonomiky nedaří dosáhnout potřebné míry finančního vzdělání zejména u běžných spotřebitelů. To vede k nesprávnému a neodpovědnému nakládání s penězi u velké části populace. Množství lidí pak přichází o své peníze v neuvážených „investicích“ či dokonce finančních podvodech.

Společenská odpovědnost je nedílnou součástí naší firemní kultury. Chováme se zodpovědně vůči společnosti, ve které žijeme a podnikáme. V rámci našich pro bono aktivit chceme přispět ke zlepšení finančního povědomí a tím i finanční situace ve společnosti.

Soustředíme se zejména na téma investic, které nám je nejbližší.

© Copyright One Family Office a. s.

Přejít nahoru