ONE FAMILY OFFICE přináší novou komplexní úroveň v oblasti správy majetku

Na trh přichází ONE FAMILY OFFICE, inovativní multi family office poskytující nový rozměr v oblasti profesionální správy a ochrany majetku. Pro bonitní rodiny a jednotlivce zajišťuje komplexní poradenské služby s mezinárodním přesahem a maximálním klientským komfortem. ONE FAMILY OFFICE vznikl ve spolupráci s největší česko-slovenskou advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS. Sdružený majetek zakladatelů, partnerů a omezeného okruhu obchodních přátel, kteří se podílí na platformě ONE FAMILY OFFICE, dosahoval k 1. 1. 2024 hodnoty 7,5 mld. Kč. Spojením s dalšími vytipovanými či už předjednanými partnery by pak měl již během roku 2024 dosáhnout částky 1 mld. USD, která je nezbytná pro úspěšné působení na mezinárodním trhu. Seniorní členové týmu ONE FAMILY OFFICE působí v Londýně a v Dubaji; v roce 2024 připravuje multi family office rozšíření působení o zastoupení v Curychu a Frankfurtu.

Samotný servis ONE FAMILY OFFICE je založen na komplexních poradenských službách pro bonitní rodiny a jednotlivce s disponibilním majetkem od 10 mil. USD (komplexní služby), nicméně jednotlivé koinvestiční příležitosti pak ONE FAMILY OFFICE přináší i pro partnery s disponibilním majetkem od 1 mil. USD. Bonitních osob s disponibilním majetkem nad 1 mil. USD je podle dostupných dat a studií v ČR a SR cca 50 tisíc, osob s celkovým majetkem nad 10 mil. USD pak něco mezi 3 až 4 tisíci.  

„Když dosáhnete úspěchu v podnikání anebo jiné činnosti a podaří se vám vybudovat určitý objem majetku, přichází otázka, jak ho efektivně spravovat, aby neztrácel hodnotu a dál se rozvíjel. Tuto otázku jsme řešili i my sami. Už v roce 2012 jsme začali postupně vytvářet systém pro komplexní správu, ochranu a finanční řízení našich vlastních aktiv vybudovaných díky našemu působení v advokacii. Teď po více než 10 letech umožňujeme dalším obchodním přátelům stát se jeho rovnocennou součástí a na partnerském principu využívat výhod našeho multi family office. Pro tyto účely jsme založili společnost ONE FAMILY OFFICE, která umožňuje nejen sdílení zkušeností a koinvestičních příležitostí na klubovém principu, ale i participaci na společných projektech a užší propojení zúčastněných osob a rodin,“ říká Jaroslav Havel partner ONE FAMILY OFFICE a také řídící partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS.

ONE FAMILY OFFICE se sídlem v Praze je entitou pro správu soukromých investic společníků společnosti HAVEL & PARTNERS, která je největší advokátní kanceláří ve střední Evropě. Spravuje především fondy partnerů HAVEL & PARTNERS a několika blízkých obchodních přátel. Zaměřuje se na management investic a funguje nezávisle na hlavní činnosti HAVEL & PARTNERS v oblasti právních služeb.

Nedílnou součástí unikátní kombinace služeb ONE FAMILY OFFICE je přístup ke špičkovému servisu v oblasti právní ochrany, správy rizik, daňového a účetního poradenství, corporate finance, péče o zdraví či zajištění ochrany bezpečnosti osob či dat anebo ochrana dobrého jména a pověsti. Profesionální tým se také postará o splnění všech zákonných povinností včetně administrativy. ONE FAMILY OFFICE zároveň přináší svým obchodním partnerům také rozsáhlé možnosti koinvestic v ČR i v zahraničí včetně jejich pravidelného vyhodnocování.

Tým tvoří 15 špičkových investičních profesionálů s mimořádnými zkušenostmi ze zahraničí i z největších česko-slovenských finančních skupin či family officů, včetně 4 partnerů, a také podpůrný tým skupiny pro privátní klienty advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS čítající cca 50 právních, daňových a účetních poradců s výjimečným know-how v oblasti služeb správy a ochrany majetku. Spolu s Jaroslavem Havlem je dalším partnerem ONE FAMILY OFFICE za poradenskou část i David Neveselý z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, který má ve ONE FAMILY OFFICE na starosti oblast ochrany majetku a jeho strategické správy. „Zabezpečujeme komplexní služby strukturování držby, ochrany a dlouhodobé správy privátního i podnikatelského majetku. A to včetně odpovídajícího rozsahu fiduciární a trustové služby – zejména s ohledem na velmi frekventovaná privátní nadační a holdingová řešení. Soustředíme se na ochranu majetku před negativními vlivy i dopady rodinných bouřek či nešťastných událostí,“ přibližuje Neveselý. 

Rolls royce v oblasti investic

Partnerkou ONE FAMILY OFFICE odpovědnou za investice je i výkonná ředitelka investiční společnosti Verdi Capital Kateřina Zychová, jež má mnohaleté zkušenosti z práce pro velké investiční banky na newyorské Wall Street a v londýnském City. „Ve ONE FAMILY OFFICE analyzujeme a vyhodnocujeme příležitosti, do kterých chceme sami investovat. Díky šíři mezinárodních i místních kontaktů máme k dispozici unikátní rozsah znalostí – pravidelné informace od analytiků top globálních investičních bank, švýcarských či londýnských privátních bank, ale i předních asset manažerů z regionu střední a východní Evropy, informace z private ekvity, venture kapitálových i hedgeových fondů. Podle našich zjištění nabízíme jedinečnou nabídku služeb multi family office výjimečnou v našem regionu svým rozsahem informací, týmem odborníků a mezinárodním dosahem. Věříme, že v tomto jsme naprosto unikátní a můžeme bonitním rodinám poskytnout vynikající analytické a investiční zázemí,“ popisuje Kateřina Zychová.

Na pozici partnera působí ve společnosti také Peter Bálint, který v minulosti pracoval v předním slovenském single family office nebo jako portfolio manažer hedgeových fondů. Ve ONE FAMILY OFFICE má na starosti zahraniční investice. „Obchodním partnerům chceme představit příležitosti, které jsou zde nedostupné a které v našem regionu dosud v zásadě nikdo nedělal. Chceme zprostředkovat top jména – rolls royce v oblasti investic, private equity, venture kapitálu, hedgeových fondů či jiných alternativních investic,“ uvádí Bálint. Zásadní je přitom ale bezpečnost investic, která má vždy přednost před potenciálně vyšším výnosem.

Mezinárodní dosah

Základním odlišením, a i důvodem vzniku ONE FAMILY OFFICE byla potřeba investovat efektivně a mezinárodně. „Proto jsme oslovili profesionály s investičními zkušenostmi v zahraničí. Inspirací pro nás jsou i zásady Warrena Buffetta a Charlieho Mungera ze společnosti Berkshire Hathaway, kteří jsou považováni za nejlepší investory od druhé světové války, a vycházíme také z principů Raye Dalia, který vybudoval společnost Bridgewater, jednu z nejvýznamnějších soukromých společností ve Spojených státech,“ doplňuje Jaroslav Havel.

Seniorní členové týmu působí kromě ČR a SR i přímo v Londýně a v Dubaji. Aktuálně připravuje multi family office zastoupení také v Curychu a Frankfurtu, kde chystá přímé zastoupení zároveň i advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS.

Struktura ONE FAMILY OFFICE v zahraničí investuje a plánuje investovat do akcií dluhopisů, ale i do špičkových hedgeových fondů, private ekvity fondů a venture kapitálových fondů, zejména v USA. Dále pak i do individuálních privátních dealů v oblasti venture kapitálu, growth ekvity i IPO na zahraničních burzách, či do různých nemovitostních fondů nebo individuálních nemovitostí.

Servis ONE FAMILY OFFICE je zaměřený na bonitní rodiny a jednotlivce, mezi nimi mohou být úspěšní podnikatelé nebo manažeři, kteří mají po desetiletích praxe nashromážděnou významnou část svého privátního majetku; ale patří mezi ně i vrcholoví sportovci s výjimečným příjmem, jejichž kariéra může náhle skončit a hledají někoho, kdo jim pomůže jejich dosavadní majetek chránit a dále rozmnožovat. Expertizu mohou využít i úspěšní lidé na sklonku své profesní cesty, kteří nemají nástupce v oblasti ochrany a správy majetku a hledají v tomto směru funkční řešení pro rodinu a další generace.

Úspěch spojuje

Vedle specializovaných týmů zaměřených na investiční příležitosti, poradenství v oblasti správy majetku, concierge služby, fiduciární servis nebo filantropii, se ONE FAMILY OFFICE může opřít také o tzv. advisory board. Jde o volné sdružení respektovaných osobností z oblasti investic, ekonomiky a businessu složené ze zástupců podnikatelů, investorů a vysoce postavených manažerů, klientů a obchodních přátel skupiny. Cílem této neformální platformy je dlouhodobě rozvíjet business, sdílet zkušenosti a know-how i investiční nápady a příležitosti, a dál podpořit intelektuální, vztahový a finanční rozvoj skupiny ONE FAMILY OFFICE, jejich členů a partnerů.

„Obchodním partnerům ONE FAMILY OFFICE chceme umožnit využít naše intelektuální a vztahové know-how včetně marketingu či business developmentu tak, abychom společně ochránili náš majetek. Zakládáme si přitom na pevných hodnotových pilířích, jako jsou strategické uvažování, individuální přístup, špičkový tým a budování dlouhodobých partnerství. Jsme totiž přesvědčení, že úspěch není pouze o krátkodobých ziscích, ale o vizi, trpělivosti a důrazu na hodnoty a etiku,“ uzavírá partner ONE FAMILY OFFICE Jaroslav Havel.

© Copyright One Family Office a. s.

Přejít nahoru