Klidné spaní s multi family office

Zdroj: Estate (11/2023)

Profesionalizovaná správa majetku v posledních letech získává na popularitě. Stále větší počet podnikatelů totiž řeší, jak zajistit, aby hodnota jejich majetku neklesala a výnosy z něj zabezpečovaly jejich rodinu i do budoucna. I proto v rostoucí míře jako adekvátní řešení volí multi family office. S ním teď pod názvem ONE FAMILY OFFICE ve spolupráci se špičkovými investičními odborníky s mezinárodními zkušenostmi přicházejí na trh odborníci na správu majetku z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS.

Family office (rodinná kancelář) představuje strukturu, která umožňuje nejen chránit, investovat a rozvíjet rodinný majetek, ale také zajišťuje rozumnou distribuci výnosů mezi rodinné příslušníky. Jde o spojení vhodných právních a daňových nástrojů, které vytvářejí odborníci a specialisté na míru konkrétní rodině. Vznikne tak bezpečný, ale zároveň flexibilní systém pravidel, který je kromě správy majetku a investic zaměřen i na podporu aktivních členů rodiny, plánování dědictví, ale také filantropii a další aspekty rodinného života. Fungování family office stojí na týmu profesionálů, kteří zajišťují každodenní správu, ať jde o kontrolu investic nebo řízení rizik. Pokud je o to ze strany bonitních rodin zájem, starají se také o nejrůznější další oblasti, například o evidenci a vypořádání zákonných povinností včetně nezbytné administrativy a plateb.

Na výhody struktury správy majetku, které vycházejí ze zkušenosti nejbohatších rodin světa, se mohou spolehnout i podnikatelé v Česku. Inspiraci mohou hledat v zahraničí u těch nejúspěšnějších. Zakladatel Microsoftu Bill Gates má Cascade Investment, spoluzakladatel Googlu Sergey Brin Bayshore Global a známý americký právník, obchodník a filantrop David Rubenstein Declaration Partners, family office spojující podobně smýšlející institucionální investory.

Pokračují tak v dlouhé historii, protože už v roce 1838 rodina J. P. Morgana založila pro správu svého majetku vlastní rodinnou kancelář House of Morgan. O necelých padesát let později, v roce 1882, vznikla nejznámější family office založená rodinou Rockefellerů, která nepřetržitě funguje až do současnosti. Tento model, známý jako single family office, je stále běžný, zejména mezi velmi bohatými rodinami s majetkem v hodnotě stovek milionů nebo dokonce miliard dolarů.

SDÍLENÍM K ÚSPORÁM

 

Protože ale nejde o možnost, která by byla k dispozici každému, začaly se stále častěji k některým rodinným strukturám přidávat další. To je zčásti i případ Rockefellerů. Tak začaly vznikat struktury multi family office. Ty poskytují obdobné služby jako single family office, ale pracují pro více různých rodin najednou. Umožňují tak sdílet náklady na správu majetku a využívat odborných znalostí a zkušeností, které by si jinak samotné rodiny nemohly dovolit. Díky historickým událostem listopadu 1989 mohla v pozdějších letech v regionu střední Evropy vzniknout řada bohatých rodin, které by o podobně kvalitní servis stály. Zároveň ale hodnota jejich majetku není tak vysoká, aby náklady na jeho správu v rámci single family office neznamenaly znatelnou část jeho celkové hodnoty. Multi family office nabízí díky sdílení více rodinami diverzifikaci nákladů. Jde o efektivní řešení pro všechny zúčastněné, protože multi family office slouží obchodním partnerům s podobnými finančními cíli nebo hodnotami. Investiční strategie jsou zároveň navrhovány tak, aby reflektovaly individuální rizikový profil, investiční horizont a finanční cíle každého z partnerů.

V praxi se jedná o společnost či tým odborníků, kteří poskytují služby v oblasti správy finančního či nemovitostního majetku, včetně uměleckých děl, investičního poradenství, daňového strukturování a dalších souvisejících služeb. Vše na jednom místě, s cílem zajistit rodinám co nejefektivnější a nejvýhodnější správu jejich bohatství. Zároveň ale v případě multi family office nejde pouze o čísla a investice. Specialisté na právní a daňové otázky například pomáhají rodinám úspěšně proplouvat občasnou džunglí zákonů a daňových předpisů a zajištují, že jejich majetek je správně strukturován a chráněn.

Součástí těchto služeb je také plánování dědictví, což je klíčový prvek zajištění hladkého předání majetku příštím generacím. Cílem je minimalizovat daňové dopady a zajistit hladký přechod. V této souvislosti multi family office často spolupracuje s bohatými rodinami na realizaci jejich filantropických a dobročinných záměrů, a to formou zakládání nadací nebo správy charitativních fondů.

Zahraniční multi family office, zejména ty z USA a ze Švýcarska, často spravují majetek už několikáté generaci. I díky tomu mají vybudované a prověřené výborné kontakty. Často proto disponují ve srovnání s jednotlivým klientem lepší pozicí u zahraničních správců majetků a bank, se kterými jednají o investiční spolupráci. Partneři multi family office mají díky tomu lepší přístup k lukrativním investičním příležitostem, které se otevírají na hranici 10-25 mil. EUR. Informace o nich se přitom často ani nedostanou na veřejnost.

KLIENTELA V ČESKU SE ROZŠIŘUJE

 

I z tohoto důvodu zájem o podobný typ správy majetku v posledních letech v České republice a okolních státech roste. „Vidíme, že desetina movitých Čechů spoléhá na služby stabilního týmu poradců nebo vlastního family office. Naši klienti hledají cesty, jak bezpečně a efektivně rozvíjet bohatství, které vytvořili, a zároveň přemýšlejí, komu svěřit správu majetku pro budoucí generace,“ říká David Neveselý, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, kde vede skupinu více než 40 právníků a investičních i daňových poradců zaměřených na služby privátním klientům. Jeho tým se stará také o třetinu nejbohatších Čechů a Slováků.

Dá se navíc očekávat, že zájem o podobné služby bude do budoucna ještě vyšší. Nejvýraznější impuls oblast správy majetku bonitních rodin zaznamenala po roce 2014. Nový občanský zákoník totiž tehdy umožnil ve větší míře přístup k pokročilým metodám ochrany a správy majetku. Čeští podnikatelé tak získali možnost využívat stejné nástroje pro ochranu a správu svého majetku, jež byly do té doby dostupné pouze v západních zemích. Jde o instituty dědického práva i nadační, ale také svěřenské fondy. Právě ty si díky následnému zasazení do daňového systému získaly rychle značnou popularitu. Efektivní nastavení totiž pomáhá ochránit majetek do budoucna před dopady rodinných událostí, nečekaných tragédií nebo nevydařených rodinných vztahů, které by mohly způsobit rozdrobení rodinného majetku.

Zvýšený zájem po využití těchto možností zaznamenala ze strany svých klientů také HAVEL & PARTNERS, největší advokátní kancelář v České republice a na Slovensku. Ve svém portfoliu služeb totiž kombinuje právní expertizu s finančním know-how. I proto ve spolupráci s kanceláří vzniká multi family office řešení s názvem ONE FAMILY OFFICE.

Projekt se připravuje od začátku roku 2023. Navazuje na již vybudovanou infrastrukturu, která umožňuje správu, ochranu majetku a jeho investování společníkům kanceláře HAVEL & PARTNERS a nejbližším obchodním přátelům, která vznikla již před více než deseti lety.

Máme největší tým na trhu. Realizovali jsme stovky rodinných holdingů a privátních nadačních či svěřenských řešení v Česku i na Slovensku. Sami jsme úspěšní v byznysu, vedle výjimečného know-how v oblasti práva tak můžeme klientům nabídnout i naše manažerské a investorské zkušenosti,“ konstatoval řídící partner advokátní kanceláře Jaroslav Havel.

V současné chvíli struktura ONE FAMILY OFFICE spravuje majetek zakladatelů, partnerů a omezeného okruhu obchodních přátel. Jeho hodnota přesahuje částku 7,5 mld. Kč. „Spojením s dalšími vytipovanými či už předjednanými subjekty pak míříme už během roku 2024 k částce 1 mld. USD, která je nezbytná pro úspěšné působení na mezinárodních trhu,“ doplnil Havel.

Škála obchodních partnerů ONE FAMILY OFFICE bude různorodá. Mohou mezi ně patřit jak mladí vrcholoví sportovci s výjimečným příjmem, jejichž kariéra ale může téměř ze dne na den skončit, stejně jako úspěšní podnikatelé nebo manažeři středního věku, kteří mají po desetiletích praxe vydělanou většinu svého celoživotního majetku. Protože se ale i nadále chtějí věnovat své profesi, hledají někoho, kdo jim pomůže jejich dosavadní majetek chránit a dále rozmnožovat. To je i případ společníků HAVEL & PARTNERS. ONE FAMILY OFFICE ale počítá i s tím, že její expertizy využijí úspěšní lidé na sklonku své profesní cesty, kteří nemají nástupce v oblasti ochrany a správy majetku a hledají v tomto směru funkční řešení pro rodinu a další generace.

ONE FAMILY OFFICE zajistí pro své partnery profesionální služby a zastoupení v Praze, Brně i Bratislavě a díky spolupráci se zahraničními specialisty zároveň propojení se světovými destinacemi, jako jsou Londýn, Dubaj, Frankfurt nebo Curych. Členy týmu jsou vedle právníků a daňových specialistů i špičkoví investiční odborníci s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi.

Jedním z partnerů je i Peter Bálint, který dříve působil v přední slovenské single family office, žije dlouhodobě v Dubaji a má na starosti zahraniční investice ONE FAMILY OFFICE. V rozhovoru pro Estate nastínil, jaká by měla být investiční strategie. „Budeme preferovat největší alternativní asset managery, kteří představují Rolls-Royce v investičním světě. Výraznější váhu budou mít větší jména, i za cenu potenciálně nižšího výnosu, protože budeme upřednostňovat to, aby investice byla stoprocentně bezpečná. Radši získáme výnos 16 % při investici s obřím private equity titánem než 26 % s nějakým středně velkým neznámým private equity fondem,“ konstatoval Bálint.

Přestože jednou z hlavních priorit multi family office je optimální správa rodinného majetku, který je často výsledkem celoživotní práce a úsilí, hlavním posláním ONE FAMILY OFFICE je být partnerem, na kterého se lze spolehnout v každé etapě své životní a finanční cesty.

© Copyright One Family Office a. s.

Přejít nahoru